Bon Podarunkowy

Zapraszamy do zakupu bonów podarunkowych na rehabilitację w naszym Centrum Medycznym „FamilyORTO” o wybranej przez Państwa wartości pieniężnej.

Bon podarunkowy można przeznaczyć na prezent dla członka rodziny, bliskiej osoby, która zmaga się z bólem lub innymi problemami zdrowotnymi.

Każdy przypadek jest inny, dlatego dla wszystkich pacjentów tworzymy indywidualny plan rehabilitacyjny.

W celu zakupu bonu prosimy o kontakt pod nr tel: 793 736 318

Regulamin korzystania z Bonu Podarunkowego

 • Centrum Medyczne FamilyORTO oferuje sprzedaż bonów podarunkowych, uprawniających do korzystania z usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Centrum Medyczne FamilyORTO posiada w ofercie bony podarunkowe:
  1. Bon podarunkowy Terapia Manualna o wartości 130 zł
  2. Bon podarunkowy Terapia Manualna o wartości 100 zł
  3. Bon podarunkowy Konsultacja Ortopedyczna o wartości 150 zł
 • Bon Podarunkowy od daty zakupu jest ważny przez okres 4 miesięcy.
 • Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie 4 miesięcy od jego sprzedaży oznacza utratę jego ważności.
 • W celu uzgodnienia terminu wizyty należy skontaktować się z Centrum Medycznym FamilyORTO tel 793 736 318. Przy dokonywaniu zapisu należy poinformować, iż płatność będzie dokonywana za pomocą bonu podarunkowego.
 • Bon podarunkowy należy okazać i zostawić w recepcji przed skorzystaniem z usługi.
 • W sytuacji braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na co najmniej 24 godziny przed umówioną wizytą, bon podarunkowy uznany zostanie za zrealizowany.
 • W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, Centrum Medyczne FamilyORTO nie ponosi za to odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do rekompensaty jego wartości.
 • Centrum Medyczne FamilyORTO zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich autentyczności. W takiej sytuacji bon podarunkowy uznany zostanie za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
 • Centrum Medyczne FamilyORTO ma prawo odmówić realizacji Bonu Podarunkowego, jeśli uzna iż istnieją przeciwwskazania do wykonania terapii.
 • Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub  części oraz nie może zostać zwrócony.
 • Niniejszy Regulamin stanowi integralną częścią bonu podarunkowego. Na życzenie klienta może zostać udostępniony w recepcji Centrum Medycznego FamilyORTO. Zakup bonu podarunkowego jest równoznaczne z tym, iż kupujący zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

Centrum Medyczne FamilyORTO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2018 roku i obowiązuje przez cały okres sprzedaży bonów.