Regulamin

Regulamin Centrum Medycznego FamilyORTO

 1. Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Centrum Medyczne FamilyORTO zlokalizowane jest w Mikołowie przy ul. Żwirki I Wigury 32,  czynne jest od poniedziałku do piątku.
 3. W Centrum Medycznym FamilyORTO wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych i dzieci oraz konsultacje lekarskie.
 4. Na wizytę pacjent powinien umówić się telefonicznie pod nr tel 793 736 318. Na pierwsza wizytę pacjent powinien przynieść swoja dokumentację medyczną (jeżeli posiada) tj: badania obrazowe RTG, TK, MRI, USG oraz karty choroby, wypisy ze szpitala.
 5. Usługi fizjoterapeutyczne odbywają się punktualnie o wyznaczonym czasie, a spóźnienie może spowodować skrócenie czasu usługi o czas spóźnienia.
 6. Pracownicy Centrum Medycznego FamilyORTO posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 7. Usługi w Centrum Medycznym FamilyORTO są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w rejestracji oraz na stronie internetowej www.familyorto.pl
 8. Za usługi świadczone w Centrum Medycznym FamilyORTO płatności można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 9. Nieobecność na wizycie należy zgłosić telefonicznie minimum 1 dzień przed zaplanowana wizytą. W przeciwnym razie wizyta traktowana jest jako odbyta i pacjent ponosi jej koszt (centrum FamilyORTO wystawia rachunek)
 10. Anulacji można dokonać telefonicznie pod numerem 793 736 318.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Medycznego FamilyORTO są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.